De praktijk van onbaatzuchtigheid

Green Check

Welkom bij ProDana

ProDana is een platform van professionals op een breed gebied van training, coaching, advisering, loopbaan-begeleiding, life-style, organisatie-ontwikkeling en management-development. Wij hebben iets te bieden, wat jij goed kunt gebruiken. En op jouw manier en jouw moment weer door mag geven. Hoe mooi is dat?


We stellen onze diensten beschikbaar voor individuen en organisaties die:


1. zich non-profit inzetten voor maatschappelijke ontwikkeling en daarbij begeleiding kunnen gebruiken, maar daar weinig of geen budget voor hebben,

2. personen of groepen die een vorm van hulp behoeven, waar geen verzekering of vergoeding voor gevonden wordt,

3. personen of groepen die met beperkt budget projecten willen starten met een maatschappelijke meerwaarde en daarbij professionele ondersteuning of advies kunnen gebruiken.

Green Check

Filosofie

De diensten van ProDana zijn kosteloos, omdat de leden van Prodana er iets anders mee willen creëren dan inkomen verwerven.


In plaats van uit te gaan van tekort willen wij werken met overschot, in plaats van alleen maar economisch te nemen en te verkopen, willen we het geven een economische factor laten zijn. In plaats van uitgaan van voortdurende economische groei stellen we duurzaamheid voorop.


Daarnaast delen we persoonlijke motieven om ‘pro deo’ of ‘om niet’ of ‘met gesloten beurs’ te werken:

1. de psychologische uitdaging van onbaatzuchtigheid (het begrip dana uit het Tibetaans Boeddhisme)

2. maatschappelijk engagement en verantwoordelijjkheidsgevoel

3. iets terug willen doen uit dankbaarheid voor wat ons werk ons heeft gebracht.


We hopen met onze werkwijze diegenen die wij van dienst zijn te inspireren om in hun eigen (werk-) omgeving vanuit het 'Prodana-principe' ook anderen van dienst te zijn.

Het team van ProDana

Hans Peter King

Arjan Helmantel

Hergen Datema

Sander Trooster

Hantzen Stevenson

Lies Pol

Leertraject Persoonlijk

Leiderschap

Zes dagen de diepte in met jouw professionele vraag

Het trainingsprogramma van ProDana is bedoeld voor mensen die tijd willen nemen voor het ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap. In de training leer je om bewuster om te gaan met lastige situaties die je tegenkomt in je werk. Onder professionele begeleiding onderzoek je jouw stijl van werken, communiceren, samenwerken en leidinggeven. Wat is het effect ervan in de praktijk van je leven en werk? Waar is verdieping en ontwikkeling zinvol en wat helpt je hierbij? Je krijgt meer zicht op onderliggende patronen en overtuigingen. Je leert om bewuster, effectiever en op authentieke wijze meer regie te nemen, in verbinding met jezelf en afgestemd op mensen en situaties om je heen.


​Opbouw van de training


De training bestaat uit vijf dagen en twee halve dagen.


De training start met een startmiddag, waarin je kennis maakt met de opleiding, met je medecursisten en met de trainers die je tijdens het traject tegenkomt. Daarna volgen vijf opleidingsdagen. We ronden het traject af met een slotmiddag. We werken in een groep van 10-12 deelnemers. Onderdeel van het traject is ook een of twee individuele sessies, waarin je verder kunt ingaan op je vragen en doelen.


De data in 2024/2025


Startmiddag: 3 oktober 9.00 tot 12.00 uur


Dag 1: 18 oktober, 9.00 tot 17.00 uur

Dag 2: 15 november, 9.00 tot 17.00 uur

Dag 3: 13 december, 9.00 tot 17.00 uur

Dag 4: 16 januari, 9.00 tot 17.00 uur

Dag 5: 27 februari, 9.00 tot 17.00 uur


​Slotmiddag: 27 maart, 12.00 tot 16.30 uur

Wat verder goed is om te weten


Trainers

De trainers hebben gezamenlijk tientallen jaren ervaring met het begeleiden van mensen en organisaties in hun professionele ontwikkeling. Zij beschikken over tal van werkvormen die je op steeds verschillende wijze leren werken met de genoemde thema’s.


Deelnemers

We rekenen op een groep van ongeveer 12 deelnemers. Daarbij gaan we uit van deelnemers die werk doen met een maatschappelijke impact; werk dat ProDana een warm hart toedraagt.


Commitment

Je deelname is weliswaar kosteloos, maar niet vrijblijvend! We rekenen op je commitment aan het traject.

We verwachten dat je eigen leervragen inbrengt en bereid bent hier om bewust mee aan de slag te gaan.


Locatie

Alle trainingsdagen vinden plaats 'OpZolder', aan de Parklaan 1a in Groningen. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer.


Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij één van de trainers, zie de profielen op deze site. Wij maken dan graag samen met jou een inschatting of het traject geschikt voor je is.


Welkom met je vraag of aanbod

Het werkt heel simpel


Wanneer je voor jezelf of voor anderen een aanvraag wilt indienen voor een Prodana-dienst, stuur ons dan je gegevens en een toelichting van je vraag. Wij nemen dan telefonisch contact met je op voor een afspraak voor een intake. Daarin kijken we of je vraag vanuit het Prodana aanbod beantwoord kan worden.


Voorbeeld


Het netwerk 'Coaching voor Kanker' had een vraag over de volgende stap in de ontwikkeling van de pioniersorganisatie.


​We hebben in twee sessies meegedacht en verdiepende vragen gesteld. Zo kwam aan het licht waar de vraag écht zat, en kwam het antwoord helder op tafel.


Contact

Hans Peter King 06 19 45 23 22

Arjan Helmantel 06 10 00 45 88

Hergen Datema 06 21 25 0721

www.prodana.nl


​De praktijk van onbaatzuchtigheid